zdjecie na glowna stornwe.jpg

Porozumienie Lekarzy i Pielęgniarek

dla pacjentów z chorobami nerek i pęcherza moczowego

Nazywam się Daniel Baczyński, jestem lekarzem, specjalistą drugiego stopnia chorób wewnętrznych oraz specjalistą – nefrologiem.

Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w Klinice Nefrologii ze Stacją Dializ Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 1992 roku jako lekarz stażysta. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery tj. od młodszego asystenta do adiunkta. Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zachodnich czasopismach medycznych. Brałem czynny udział w wielu kongresach nefrologicznych w Polsce i za granicą (m. in. w USA, Kanadzie, Hongkongu, Korei Południowej, Turcji, we Włoszech, w Hiszpanii, Austrii, Szwecji i w innych) podczas których prezentowałem swój dorobek naukowy. W 2000 roku obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Pracę w klinice zakończyłem w 2019 roku. Równolegle od 2002 roku do dziś pracuję w poradni nefrologicznej LUXMED. Tyle o mnie.

Od pewnego czasu kiełkowała u mnie myśl stworzenia jakiejś formy porozumienia między członkami środowiska medycznego, którzy zobowiążą się do ponadstandardowej pracy na rzecz pacjenta. Takie porozumienie pozwoli na realizację planu pełnej opieki nad pacjentem. Pokrótce o co chodzi. Pacjent oraz jego rodzina często są po ludzku zmęczeni chorobą. A tu jeszcze wychodząc z gabinetu lekarza dostają zalecenie załatwienia sobie kolejnej konsultacji u kolejnego specjalisty bądź umówienia sobie dodatkowych badań. Będąc pacjentem doświadczyłem tego nie raz. Ciężko chory człowiek oraz współchorująca z nim rodzina, często nie mają już siły by cały czas coś załatwiać. Dlatego z panią Teresą Chabinką – dyplomowaną pielęgniarką nefrologiczną, powołaliśmy Porozumienie. Pacjent wymęczony chorobą szuka u nas pomocy i wsparcia. I my mu ją dajemy. Pacjent wychodząc z gabinetu lekarskiego, oprócz zaleceń co do dalszego leczenia, powinien wiedzieć, jak może się skontaktować ze swoim lekarzem oraz być pewnym, że jego lekarz pomoże mu w kontakcie z innym specjalistą celem ustalenia konsultacji lub badań dodatkowych. Każda/y pielęgniarka/rz, lekarka/rz, będący członkiem tego porozumienia przyjmuje na siebie zobowiązanie ponadstandardowych działań dla pacjenta, które zwiększają jego poczucie bezpieczeństwa.

Moje publikacje naukowe:

 • Weryński A, Waniewski J, Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Error involved in the aplication of an imperfect peritoneal volume marker. Artif Organs 2001;25(12):1013-8

 • Marciniak M, Przedlacki J, Baczyński D, Wańkowicz Z: Badanie czystości radiochemicznej oraz trwałości kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro. Probl Med. Nukl . 1996;10 (20): 299-303

 • Marciniak M, Przedlacki J, Baczyński D, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro oraz w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej. Nefrol i Dial Pol; 1997;1(4):208-212

 • Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA in vivo w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej. Probl Med. Nukl 1997;11(22):187-191

 • Baczyński D, Marciniak M, Weryński A, Waniewski J, Lindholm B, Wańkowicz Z: Albumina ludzka znakowana technetem (99mTc-HSA) jako nowy marker objętości płynu wewnątrzotrzewnowego u pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Nefrol Dial Pol; 1997;1(4):213-216

 • Marciniak M, Wańkowicz Z, Baczyński D: Wpływ stosunku objętościowego kompleksu 99mTc-HSA i płynów dializacyjnych na stabilność kompleksu podczas inkubacji. Probl Med Nukl 1998;12(24):201-207

 • Błądek J, Rostkowski A, Baczyński D, Wańkowicz Z, Witkiewicz Z: Thinlayer chromatography application for the determination of dextran used as a marker of dialysate volume in peritoneal dialysis. Chem Anal 1999;44(6):1-7

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Olszowska A, Pietrzak B, Smoszna J, Wańkowicz Z: Dializacyjne zapalenie otrzewnej w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej – dwadzieścia lat doświadczeń ośrodka. Pol Arch Med Wew;1999;1(7):603-607

 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Powikłania kardiologiczne a adekwatność dializy i charakter transportu przezotrzewnowego u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową. Pol Arch Med. Wew;1999;1(7):595-601

 • Baczyński D, Marciniak M, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 125J-HSA w standardowych płynach do dializy otrzewnowej in vitro. Probl Med Nukl 2000,24(28):177-183

 • Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Badanie trwałości kompleksu 125J-HSA w alternatywnych płynach dializacyjnych in vitro. Lek Wojsk 2000;76(1):15-16

 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Wyniki odległej oceny adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę. Pol Merk Lek 2000,9(54):840-843

 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Czy leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej upośledza resztkową czynność nerek w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej? Pol Arch Med. Wew 2001, CVI, 5(11): 1029-1033

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej. Pol Merk Lek 2002, XIII, 77:384-388

 • Baczynski D, Antosiewicz S, Pietrzak B, Wańkowicz Z: Empiryczne leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO): czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego? Pol Merk Lek 2002, XIII, 77:396-398

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Efficacy of automated peritoneal dialysis: from minimum to optimum – Pol Merk Lek 2003;88:319-321

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Rozszerzona ocena kinetyki transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody jako ważny element koncepcji zintegrowanej opieki dializacyjnej. Pol Merk Lek 2004;XVII(98):110-113

 • Nowak Z, Konieczna M, Saracyn M, Baczyński D, Wesołowski P, Wańkowicz Z: Doświadczenia własne w stosowaniu cynakalcetu u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc. Pol Merk Lek, 2008, XXIV, 142: 303-306

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Nowak Z, Wańkowicz Z: Efficacy of peritoneal dialysis during infusion and drainage procedure. Perit Dial Int 2010

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Wańkowicz Z: Wpływ procedur wypustu dializat i wpustu płynu dializacyjnego na wartość prognozowanej efektywności dializy otrzewnowej. Lek Wojsk 2010,88(4):362

 • Nowak Z, Baczyński D, Kade G, Saracyn M, Wesołowski P, Konieczna M, Wańkowicz Z: Węglan lantanu w leczeniu hiperfosfatemii u chorych dializowanych – doświadczenia własne. Lek Wojsk 2010,88(4):367

 • Syzdół P, Baczyński D, Wańkowicz Z: Przełom nadciśnieniowy u pacjentki na przewlekłym programie hemodializ leczonej erytropoetyną z powodu niedokrwistości nerkopochodnej. Pol Arch Med Wewn 1996;95:112

 • Baczyński D, Marciniak M, Olszowska A, Waniewski J, Weryński A, Wańkowicz Z: Ocena przezotrzewnowego transportu dyfuzyjnego u chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową. Pol Merk Lek 1998;5,29:274-276

 • Baczyński D, Waniewski J, Marciniak M, Weryński A, Wańkowicz Z: Solute mass transfer rate (SMTR) and its potential usefulness in automated peritoneal dialysis. Biocyb Biomed Eng 2000,20(4):57-66

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Transport przezotrzewnowy wody i substancji – między teorią a praktyką. Pol Merk Lek 2006;XXI;122:192-195

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Pietrzak B, Wańkowicz Z: Chory dializowany otrzewnowo z upośledzeniem ultrafiltracji. Forum Nefrologiczne 2010, vol. 3, no 2, 101-107.

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Wesołowski P, Próchnicka A, Niemczyk S, Wańkowicz Z: Korzyści wynikające z utrzymania stałego dostępu do dializy otrzewnowej u pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek w okresie II/III – opis przypa

 • Olszowska A, Baczyński D: Alternatywne płyny dializacyjne w ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Pol Merk Lek 1998;5,29:307-309

 • Olszowska A, Baczyński D: Transport przezotrzewnowy aminokwasów w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Pol Arch Med. Wew;1999; 1(7):629-633

 • Baczyński D, Olszowska A, Wańkowicz Z: Metody oceny transportu otrzewnowego substancji i wody u pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Pol Arch Med. Wew;1999; 1(7):621-627

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Smoszna J, Wańkowicz Z: Specyfika powikłań sercowo-naczyniowych dializy otrzewnowej. Nefrol Dial Pol 2001,5:82-86

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Wańkowicz Z: „Encapsulating peritoneal sclerosis” jako poważne powikłanie dializoterapii otrzewnowej – współczesne poglądy na leczenie i zapobieganie. Pol Merk Lek 2004;XVII(98):168-170

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Krężel J, Wańkowicz Z: Zespół zmiażdżenia jako jedna z przyczyn ostrej niewydolności nerek wśród żołnierzy biorących udział w operacjach wojskowych. Lek Wojsk 2006;82(2):113-116

 • Próchnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Żelichowski G, Lubas A, Wiśniewska M, Dziekiewicz M, Wańkowicz Z: Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment. Pol Arch Med Wewn 2009,119(12):834-

 • Prochnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Żelichowski G, Wańkowicz Z. Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment. Pol Arch Med Wewn. 2009;119 (12): 815-819

 • Klimm W, Baczyński D, Wańkowicz Z: Zastosowanie metod ciągłej terapii nerkozastępczej w ostrej niewydolności nerek. Lek Wojsk 2009,87(3):173-177

 • Antosiewicz S, Kade G, Osman A, Żelichowski G, Baczyński D, Wańkowicz Z: Znaczenie hemodializoterapii w zatruciach egzogennych. Analiza kliniczna i organizacyjna. Lek Wojsk 2009,87(3):184-188

 • Pietrzak B, Baczyński D, Prokopiuk-Wierzbicka M, Wańkowicz Z: Ambulatoryjna czy domowa dializa otrzewnowa – czas na zmiany? Pol Merk Lek, 2008, XXIV, 142: 338-339

 • Baczyński D, Olszowska A, Wańkowicz Z: Sprawozdanie z IX Zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej. Pol Arch Med. Wew 2001, CVI, 5(11): 1099-1104

 • Baczyński D: Dializa otrzewnowa a resztkowa czynność nerek – głos „za”. Problemy Lekarskie 2004, Supl.4:30

 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Extended assessment of peritoneal transport kinetics of substances and water as an important element of integrated dialysis care. Lecture Notes of the ICB Seminar 2004; 65:76-84

 • Baczyński D, Wańkowicz Z: Biofilm – otwarty problem kliniczny nie tylko w dializie otrzewnowej. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym, tom IV, wydawnictwo Medycyny Praktycznej, pod redakcją Andrzeja Więcka i Franciszka Kokota, Kraków 2005, 77-81

 • Baczynski D, Antosiewicz S, Dębowska M, Waniewski J, Wańkowicz Z: Sodium and water removal – very important clinical problem In PD patients. Lecture Notes of the ICB Seminars; 3rd Korean-Polish Seminar Renal Replacement Therapy 2006:108-116

 • Baczyński D, Lichodziejewska-Niemierko M, Rutkowski B: Adekwatność dializy otrzewnowej. W: Leczenie nerko zastępcze, wyd. Czelej, red. Rutkowski B, 2007:233-247